Nízkoenergetický dom

poskytuje optimálny obytný komfort za finančne veľmi výhodných podmienok, čo predstavuje zníženie nákladov na vykurovanie približne o 50 až 80 % ako pri bežných stavbách. Za nízkoenergetické domy sa považujú budovy s mernou potrebou tepla do 50 kWh/( m².a).

 

Nižšie prevádzkové náklady je možné docieliť aj cielene:

  • správna orientácia domu na pozemku,
  • tvarové kompaktné riešenie domu,
  • kupovanie spotrebičov energetickej triedy “A”
  • optimálne zvolenie vykurovacieho systému
  • pasívne a aktívne využitie slnečnej energie, riadené vetranie

 

Nízkoenergetický dom znamená pohodlie, zdravú klímu, komfort, úsporu energií, nižšiu závislosť od rastu cien energií. Výhodný ekonomický pomer investície a prevádzkových nákladov vzhľadom k efektu a úspore.

61

25